Momsregnskab

EAS udarbejder gerne virksomhedens momsregnskab og indberetter på virksomhedens vegne via TastSelv.

Der er flere vigtige grunde til, at virksomhedens momsregnskab skal være ordentligt udarbejdet. For det første kræver SKAT et korrekt momsregnskab i.h.t. den til enhver tid gældende lovgivning afleveret til tiden ifølge den aktuelle frist. Derudover er det væsentligt for virksomheden, at den rent faktisk får det korrekte fradrag for alle indgående momsbeløb. Momslovningen er ikke blevet mindre kompliceret i de senere år, og det kan derfor være en rigtig god idé at foretage en grundig gennemgang af alle momsbelagte konti i virksomhedens regnskabssystem med henblik på korrektioner og justeringer.

Momsindberetning foregår nu elektronisk via www.skat.dk ved hjælp af Selvbetjening TastSelv Erhverv med digital signatur eller TastSelv kode. Momsindberetningsfristerne er omsætningsbestemte som følger:

Årlig omsætning op til 5 mio. kr.
Halvårligt den 1/3 og 1/9 for det foregående halvår.

Årlig omsætning 5 – 50 mio. kr.
Kvartalsvis den 1/3 – 1/6 – 1/9 – 1/12 for det foregående kvartal.

Årlig omsætning over 50 mio. kr.
Månedsvis omkring den 25. i måneden for den foregående måned.

 

Kontakt Asger Egekvist

Asger Egekvist
Regnskabskonsulent/Accounting Consultant