Business plan til vækst

EAS tilbyder assistance til især økonomi afsnittet i en stærk business plan for virksomheder med vilje og engagement til udvikling og vækst i virksomheden. Der kan bl.a. arbejdes på at skaffe finansiering med vækstkaution hos pengeinstitut med statsgaranti for lån på op til 2 mio. kr., som dækker f.eks. betalings- og arbejdsgaranti, leasing, factoring og remburs. Alternativt kan søges venture capital hos business angels eller kapitalfonde samt crowd funding. Uanset valg af finansieringstype samarbejder EAS proaktivt med virksomheden om at finde den bedst mulige finansieringsløsning.

Formålet med at udarbejde en business plan kan variere. Det kan dreje sig om at starte en ny virksomhed, at skabe udvikling i en igangværende virksomhed gennem investeringer eller at gennemføre et ejerskifte. Uanset formålet skal business planen give en klar beskrivelse af en række basale forhold. En god business plan skaber derfor overblik, systematik og struktur, som kan danne basis for kommunikation og beslutningstagning. Den skal også levere nogle styringsværktøjer og afdække risici for virksomheden og sidst men ikke mindst kunne danne grundlag for finansiering. Der findes ikke nogen trylleformular for en god business plan, men den bør sædvanligvis indeholde følgende punkter:

  • Executive summary.
  • Beskrivelse af forretningsidé, -model, -koncept, -innovation eller fornyelse af vare eller ydelse.
  • Fordele for kunden ved produktet eller ydelsen samt hvilke behov der opfyldes eller dækkes.
  • Marked, kunder og konkurrencesituation.
  • Kundepotentiale og markedsføring samt scalering.
  • Organisation og ledelseskompetencer.
  • Økonomi, herunder kapitalbehov og finansieringsplan.
  • Risikoanalyse.

De sidste 10 år har været præget af stor tilbageholdenhed hos bankerne m.h.t. finansiering af selv sunde og gode projekter, som så er blevet kasseret på grund af manglende finansiering. Der må derfor søges alternativ finansiering som f.eks. venture capital hos diverse business angel netværk eller pensions- og kapitalfonde. Der er for igangværende virksomheder  også mulighed for finansiering gennem Vækstfonden i form af vækstkaution med statsgaranti eller vækstlån fra DKK 1 million.

Egekvist

Kontakt
Asger Egekvist

Regnskabskonsulent
Accounting Consultant

Regnskabskonsulent Asger Egekvist er indehaver af EAS og har tidligere arbejdet på chefniveau i handels- og servicevirksomheder med opgaver indenfor økonomi og strategi og som sparringspartner for ledelsen. I 2006 stiftede Asger Egekvist firmaet Egekvist Consult, som i 2010 blev omdannet til EAS Egekvist Accounting Services. Hvis du vil have professionel regnskabsassistance eller hjælp til proaktiv forretningsudvikling til rimelig pris, så udfyld kontaktformularen og bliv kontaktet indenfor 24 timer eller ring til regnskabskonsulent Asger Egekvist på tlf. 26 25 27 19 mellem 9-16 og aftal et gratis indledende møde.