Balance

EAS udarbejder og opstiller månedsregnskab og tilbyder månedligt review af virksomhedens balance samt evt. regnskabsanalyse som omfatter rentabilitet, indtjening, likviditet, soliditet og risiko.

Virksomhedens månedsregnskab også kaldet resultatopgørelse & balance er et vigtigt internt økonomisk styringsredskab for ledelsen. Derfor bør afses de nødvendige ressourcer og kompetencer med henblik på, at udarbejdelsen af månedsregnskab sker rettidigt i overensstemmelse med gældende regnskabspraksis og ledelsens ønsker. Det vil her være hensigtsmæssigt, at månedsregnskabet er udarbejdet ca. medio den efterfølgende måned.

Virksomhedens årsregnskab vil mest hensigtsmæssigt kunne opstilles i overensstemmelse med årsrapporten, således at udarbejdelsen af årsrapporten forløber lettest muligt. Det vil derfor være en god idé at sørge for at kontoplanens struktur overordnet refererer til årsrapportens hovedtal, hvilket i øvrigt også øger den direkte sammenlignelighed mellem virksomhedens interne og eksterne regnskab. EAS har i mange år samarbejdet med registrerede og statsautoriserede revisorer vedrørende udfærdigelse og indsendelse af årsrapporter.

Det er klart, at det interne regnskab skal have den nødvendige detaljeringsgrad, men dette beror på en afvejning af, hvor meget virksomheden i den aktuelle situation ønsker, at der skal gøres ud af dette. Som hovedregel kan man sige, at virksomheden skal være i stand til at producere relevante regnskabsdata til brug for en normal regnskabsanalyse af virksomhedens nøgletal.

Egekvist

Kontakt
Asger Egekvist

Regnskabskonsulent
Accounting Consultant

Regnskabskonsulent Asger Egekvist er indehaver af EAS og har tidligere arbejdet på chefniveau i handels- og servicevirksomheder med opgaver indenfor økonomi og strategi og som sparringspartner for ledelsen. I 2006 stiftede Asger Egekvist firmaet Egekvist Consult, som i 2010 blev omdannet til EAS Egekvist Accounting Services. Hvis du vil have professionel regnskabsassistance eller hjælp til proaktiv forretningsudvikling til rimelig pris, så udfyld kontaktformularen og bliv kontaktet indenfor 24 timer eller ring til regnskabskonsulent Asger Egekvist på tlf. 26 25 27 19 mellem 9-16 og aftal et gratis indledende møde.