WORKSHOPS MED INDSIGT & OVERBLIK

 

Strategiske værktøjer der skaber forretningsudvikling og vækst i virksomheden

 

Sammenhæng mellem strategi og økonomi

EAS afholder i samarbejde med virksomhedens ejer, bestyrelse, direktør og/eller nærmeste nøglemedarbejdere en workshop om et emne, som virksomheden har et aktuelt ønske om og behov for at fokusere på i relation til at skabe strategisk forretningsudvikling og vækst i virksomheden. Workshoppen afholdes som flere inspirations- og arbejdsmøder af 2-4 timers varighed. Der arbejdes med funktionelle forretningsstrategier baseret på indhold og proces.

Formålet med denne workshop er at skabe sammenhæng mellem strategi og økonomi med henblik på en forbedring af virksomhedens top- og bundlinje. Det giver en bedre udnyttelse af de økonomiske ressourcer og en forbedring af den konkurrencemæssige position på markedet.

Der er generelt 3 faser i en EAS-workshop: 1) Virksomhedshistorik, problemformulering og valg af strategisk tema for workshoppen. Der udarbejdes en powerpoint som grundlag og koncept for det videre arbejde. 2) Indsamling af data og udvikling af relevant strategi. 3) Opstilling af handlingsplan samt implementering og opfølgning af strategien.

Til alle workshops bruges som minimum 8 timer, som eventuelt kan udvides med det antal timer, der er behov for.

Følgende emner kunne være relevante

  • Virksomhedens økonomiske udvikling de sidste 3 år og regnskabsanalyse med konklusion
  • Virksomhedens 4 situationer - nuværende strategiske og økonomiske situation
  • Virksomhedens aktuelle konkurrencesituation
  • SWOT analyse
  • Strategiplan og økonomiske mål
  • Virksomhedens økonomiske kerne, fokus og niveau samt krav til økonomifunktionen
  • Business plan til vækst
  • Start af egen virksomhed
  • Virksomhedens budget
  • Lean Management - begræns og fjern spildtid

 

Kontakt Asger Egekvist

Asger Egekvist
Regnskabskonsulent/Accounting Consultant