WORKSHOPS TIL INSPIRATION FOR LEDELSEN I SMV'ER 

 

Strategiske værktøjer der skaber forretningsudvikling og vækst i virksomheden

 

Sammenhæng mellem strategi og økonomi

EAS afholder i samarbejde med virksomhedens ejer, bestyrelse, direktør og/eller nærmeste nøglemedarbejdere en workshop om et emne, som virksomheden har et aktuelt ønske om og behov for at fokusere på i relation til at skabe strategisk forretningsudvikling og vækst i virksomheden. Workshoppen afholdes som flere inspirations- og arbejdsmøder af 2-4 timers varighed. Der arbejdes med funktionelle forretningsstrategier baseret på indhold og proces.

Formålet med denne workshop er at skabe sammenhæng mellem strategi og økonomi med henblik på en forbedring af virksomhedens top- og bundlinje. Det giver dels en bedre udnyttelse af de økonomiske ressourcer og dels en forbedret konkurrencemæssig position på markedet. EAS kan hjælpe virksomheden i gang med at ændre eller udvikle ny strategi, der kan skabe forretningsudvikling og vækst i virksomheden.

Der er generelt 3 faser i en EAS-workshop: 1) Virksomhedshistorik, problemformulering og valg af strategisk tema for workshoppen. Der udarbejdes en powerpoint som grundlag og koncept for det videre arbejde. 2) Indsamling af data og udvikling af relevant strategi. 3) Opstilling af handlingsplan samt opfølgning af strategien.

Til alle workshops bruges som minimum 8 timer, som eventuelt kan udvides med det antal timer, der er behov for.

Eksempler på emner som kunne være relevante i relation til økonomisk sparring om forretningsudvikling

  • Virksomhedens økonomiske udvikling de sidste 3 år og regnskabsanalyse med konklusion
  • Virksomhedens 4 situationer - nuværende strategiske og økonomiske situation
  • Virksomhedens aktuelle konkurrencesituation
  • SWOT analyse
  • Strategiplan og økonomiske mål
  • Virksomhedens økonomiske kerne, fokus og niveau samt krav til økonomifunktionen
  • Business plan til vækst
  • Start af egen virksomhed
  • Virksomhedens budget
  • Lean Management - begræns og fjern spildtid

 

Kontakt Asger Egekvist

Asger Egekvist
Regnskabskonsulent/Accounting Consultant