Financial Controlling

EAS tilbyder at udføre en del af virksomhedens controllerfunktion, og opgaven kan normalt løses med en ugentlig arbejdsindsats fra EAS på mellem 5-10 timer.

De regnskabsmæssige afstemninger bliver desværre ofte nedprioriteret og skubbet til side i forhold til det daglige registreringsarbejde. Optimalt set bør der finde en regelmæssig kontoafstemning sted, og som et minimum skal de likvide beholdninger afstemmes månedligt. Virksomhedens debitorer og kreditorer vil ofte være bogført i moduler, som med den fornødne datadisciplin automatisk er i stand til at producere præcise afstemninger i form af specificerede saldolister.

Der ligger en væsentlig regnskabsmæssig informationsværdi i en jævnlig gennemgang af udvalgte konti, som virksomheden ønsker at fokusere nærmere på. Endvidere giver kontoafstemningerne mulighed for at korrigere eventuelle fejlposteringer, således at det aktuelle regnskab bliver så retvisende som muligt. Som et led i intern kontrol og budgetopfølgning vil det være relevant at foretage en regelmæssig gennemgang af virksomhedens konti med henblik på at finde en konkret budgetoverskridelse og få standset et eventuelt overforbrug.

Gennemgang, afstemning og kontrol af virksomhedens konti vil normalt være en del af virksomhedens økonomistyring. Indsatsen er godt givet ud, idet den kan vise sig at være både omkostnings- og tidsbesparende i forbindelse med udarbejdelse af årsrapport hos revisor.

Regnskabskonsulent Asger Egekvist er indehaver af EAS og har tidligere arbejdet på chefniveau i handels- og servicevirksomheder med opgaver indenfor økonomi og strategi og som sparringspartner for ledelsen. I 2006 stiftede Asger Egekvist firmaet Egekvist Consult, som i 2010 blev omdannet til EAS Egekvist Accounting Service. Hvis du have professionel financial controlling til rimelig pris, så udfyld kontaktformularen og bliv kontaktet indenfor 24 timer eller ring til regnskabskonsulent Asger Egekvist på tlf. 26 25 27 19 mellem 9-16 og aftal et gratis indledende møde.

 

Kontakt Asger Egekvist

Asger Egekvist
Regnskabskonsulent/Accounting Consultant