Cash flow

EAS tilbyder likviditetsstyring med udgangspunkt i virksomhedens drift. Der udarbejdes et månedligt estimat med en prognose over virksomhedens likviditet for en fremtidig periode på 3-6 måneder efter behov.

Virksomhedens pengestrøm har stor betydning for en stabil drift. Summen af ind- og udbetalinger i en given periode, kan man betegne som virksomhedens cash flow. Der skal på længere sigt være et positivt cash flow i virksomheden, således at der logisk set indbetales flere penge end der udbetales. Det betyder, at virksomheden skal skabe en indtjening, som bidrager til øget likviditet. Man kan også sige, at driftens likviditetsvirkning skal være positiv.

Næsten alle virksomheder opererer med kredit, hvilket medfører, at der går noget tid inden penge modtages eller betales for en vare eller ydelse. Det er derfor nødvendigt at styre disse pengestrømme sådan, at virksomheden altid har den tilstrækkelige likviditet til rådighed til at betale for sine kontante kapacitetsomkostninger, f.eks. husleje og lønninger.

Det kan være belejligt i en periode at have en driftskredit i form af en kassekredit i en bank, men en virksomhed bør generelt på længere sigt stræbe efter at være selvfinansierende. De sidste mange år har vist, at det kan være problematisk at være afhængig af kortfristet fremmed finansiering fra banker o. lign. “Cash is King”.

En virksomhed, som ønsker at udvikle og forny sit forretningsmæssige grundlag, kan have vanskeligt ved selv at finansiere større projekter, og her kan en kapitaltilførsel være en løsning. Det vil i så tilfælde være relevant at udarbejde en business plan med en kalkule, der beskriver, hvordan lånekapitalen bliver tilbagebetalt.