• Regnskab til rimelig pris

Budgettering

EAS tilbyder assistance ved udarbejdelsen af virksomhedens totale budget samt månedlig udarbejdelse af rullende budget og budgetkontrol. Budgettet er et effektivt økonomisk værktøj i enhver virksomhed.

Et budget er en beskrivelse af de forventede økonomiske konsekvenser af planlagte aktiviteter for en fremtidig periode. I modsætning til virksomhedens måneds- og årsregnskab som er en ren historisk beskrivelse, er budgettet rettet mod fremtiden. Det er efterhånden et krav, at en virksomhed har et budget som viser, at den er proaktiv med planer for de fremtidige økonomiske udfordringer. Det er klart, at årsbudgettet skal være retvisende ud fra det bedst mulige datagrundlag og de planlagte aktiviteter, og det må absolut frarådes at lave “et skønmaleri”.

Virksomhedens totale budget opstilles typisk en gang om året 2-3 måneder før det nye regnskabsår begynder og kan yderligere opdeles i følgende delbudgetter:

  • Resultatbudget specificeret i underbudgetterne aktivitetsbudget og omkostningsbudget for kontante kapacitetsomkostninger
  • Balancebudget med anlægs- og omsætningsaktiver, egenkapital og kort- og langfristet gæld
  • Likviditetsbudget specificeret med lagerbudget, debitorbudget, kreditorbudget og investerings-budget samt finansielle ind-og udbetalinger udarbejdet som kontant ind- og udbetalingsmodel eller som beholdningsforskydningsmodel.