• Regnskab til rimelig pris

Bogføring

EAS tilbyder kompetent og effektiv bogføring til virksomheder i København og omegn på måneds- eller kvartalsbasis, som kan foregå i eller udenfor virksomheden. Såfremt virksomheden vælger bogføring eksternt kan dette ske via fjernskrivebord eller ved oprettelse af regnskabet hos EAS. Der udarbejdes en kontoplan sammen med virksomheden. EAS leverer månedlig retvisende balance, kontospecifikationer, bankafstemning og afstemning af debitorer og kreditorer samt alle andre relevante afstemninger efter aftale med virksomheden.

Registrering af virksomhedens økonomiske transaktioner kaldes bogføring og bygger på princippet om dobbelt bogholderi (debet-kredit systemet). En god kontoplan er “krumtappen” i effektiv bogføring. Man kan traditionelt opdele udarbejdelsen af virksomhedens regnskab således:

  • Klargøring af bilagsmateriale
  • Bogføring af bilag
  • Afstemning af likvide beholdninger
  • Afstemning af debitorer og kreditorer
  • Øvrige relevante afstemninger
  • Periodeafgrænsning af regnskabsposteringer
  • Udarbejdelse af månedsbalance


Der findes en del regnskabssystemer på markedet. Det må bero på en konkret vurdering af den enkelte virksomheds situation, branche og størrelse m.v. hvilket regnskabssystem der skal bruges. Pris og support er under alle omstændigheder vigtige elementer, der bør indgå i vurderingen.